13049-Sigma Medier BM 1..256

web2.gyldendal.no

13049-Sigma Medier BM 1..256

4.4 Kan vi stole pÔ grafiske framstillinger?

Du skal l×re

^ Ô v×re kritisk til grafiske framstillinger

Grafiske framstillinger forekommer ofte i aviser og reklame. Av og til er

de laget for a˚ poengtere en overskrift eller pa˚stand. I slike tilfeller blir

sammenhengene ofte overdrevet. I framstillingen nedenfor av formkurven

til Rosenborg er det brukt flere effekter. Tidsskalaen varierer,

og verdiaksen er kuttet. Datagrunnlaget for figuren er uklart.

(Kilde: Adresseavisen 23.4.2005)

Sma˚ endringer framhever vi ved a˚ bruke bare en del av skalaen

(aksebrudd). Av og til er det praktisk umulig a˚ lage en fornuftig

framstilling uten aksebrudd. Aksebrudd ma˚ markeres pa˚ figuren,

eller vi kan vise dataverdiene i tillegg. Vi bør alltid oppgi kilde.

Vær varsom med a˚ bruke prosenttall na˚r du har fa˚ observasjoner. Det er

for eksempel ikke spesielt imponerende at 75 % av de spurte liker seg

pa˚ skolen na˚r du bare har spurt fire personer.

EKSEMPEL 5

Noen ganger er det viktig a˚ framheve sma˚ forskjeller. En liten

endring i oljeprisen har for eksempel stor betydning for

Norges inntekter. Da er det riktig a˚ framheve nettopp det.

Det hender at vi bare blir presentert for en del av figuren eller

datamaterialet. Det blir gjort for a˚ framheve eller skjule en

utvikling. Se pa˚ figuren. Tenk deg at vi viser prisutviklingen

bare fra februar til mars. Hva slags inntrykk fa˚r dudaav

utviklingen i oljeprisen?

MANIPULERING ER

^ brudd pÔ aksene

^ varierende skala eller

klassebredde

^ for fÔ mÔleverdier

^ bare et utvalg av dataverdiene

eller deler av

figuren

HUSK A˚ OPPGI

^kilde

^ antall observasjoner

Oljepris siste 3 mnd.

17%

-1% 55

Des. 2006 Feb.

(Kilde: Oslo BÖrs)

108 KAPITTEL 4 GRAFISK PRESENTASJON OG PROPORSJONALITET

65


AKTIVITETER

Oppgave 4.18

a) Hva forteller figuren pa˚ forrige side om

Rosenborgs formkurve?

Er Rosenborg virkelig sa˚ ustabile?

b) Diskuter datagrunnlaget. Hvordan tror du en har

kommet fram til tallene?

c) Hvilke effekter er brukt?

d) Lag en figur med korrekt tidsskala og uten

aksebrudd.

Oppgave 4.19

SEK siste 3 mnd.

-0,9%

-4,2%

-7,4%

(Kilde: Oslo BÖrs)

Des. 2006

Feb.

122,0

118,0

114,0

Hvilke effekter er brukt pa˚ denne figuren?

Hvorfor kan vi forsvare denne framstillingen?

Oppgave 4.20

202.000

166.000

178.000

1996 1997 1998

202.000

Figuren er hentet fra Teknisk Ukeblad 20:3:1998.

Teksten til figuren var slik: «Vi bøyer oss

i ærbødighet for va˚re lesere som trykker Teknisk

Ukeblad til sitt bryst. I andre halva˚r 1997 har vi pa˚

nytt fa˚tt rekordoppslutning. Med 202 000 lesere

hver uke bekrefter Teknisk Ukeblad posisjonen som

Norges desidert viktigste informasjons- og mediekanal

for teknologi.»

a) Hva slags effekter er brukt?

b) Vurder teksten og figuren foran.

c) Hvorfor er det ikke brukt stolpediagram?

d) Velg ut de opplysningene du trenger for a˚ lage

et stolpediagram. Unnga˚ aksebrudd.

e) Hvilken framstilling er best?

f) Hvor mange prosent flere lesere fikk bladet

fra 1996 til 1998?

Oppgave 4.21

(Kilde: Adresseavisen 23.4.2005)

a) Hva forteller figuren om sma˚flyulykker?

b) Hvilke effekter er brukt? Lag din egen versjon

uten a˚ bruke de samme effektene.

Nettoppgave 4.22

Ga˚ inn pa˚ temasidene til Statistisk sentralbyra˚.

Velg et tema som du vil belyse. Bestem deg for en

vinkling og lag figurene deretter. Lag en sla˚ende

overskrift og skriv en kort tekst. Figurene skal være

en del av teksten.

KAPITTEL 4 GRAFISK PRESENTASJON OG PROPORSJONALITET 109

More magazines by this user
Similar magazines