forord - Gyldendal Norsk Forlag

web2.gyldendal.no

forord - Gyldendal Norsk Forlag

INNHOLD

FORORD 7

PSYKISKE LIDELSER OG DERES DIAGNOSER 11

ANGST 21

KRISER OG TRAUMER 41

STEMNINGSLIDELSER 50

PSYKOSER 77

MISBRUK OG AVHENGIGHET 92

SØVNFORSTYRRELSER 111

SPISEFORSTYRRELSER 119

SEX – PROBLEM OG AVVIK 128

PERSONLIGHETS FORSTYRRELSER 138

SOMATOFORME LIDELSER 159

DISSOSIATIVE LIDELSER 166

SYKELIGE VANE- OG IMPULSHANDLINGER 171

ORGANISKE PSYKISKE LIDELSER 175

PSYKISKE LIDELSER HOS BARN 187

KILDEHENVISNINGER 227

STIKKORDREGISTER 233


FORORD

Har du noensinne hørt noe sinnssykt? Noe vanvittig eller helt sprøtt?

Vært drevet til vanvidd av noen? Ledd av en morbid vits og sagt at det

der, det er forskrudd, forrykt eller kan hende mer i sjangeren klin kokos?

Kanskje har du selv blitt spurt om du er spik spenna gæren? Splitter pine

gal?

Vi tror det så gjerne. Galskap har nemlig svært så gode kår i språket

vårt. Vi krydrer så mangt med noen galimatiasgloser. Det er verre stilt

med åpenheten og toleransen vår overfor den ekte galskapen – de psykiske

lidelsene. Fremdeles tenker vi gjerne på OSS og DEM. DE gale, og

OSS normale.

«De gale» er gjerne en sjelden raritet, noen uforståelige individer på

en lukket avdeling en plass, mens «oss normale», det er gjerne den dødelige

hopen av mer eller mindre angstfylte, deprimerte og så videre samfunnsborgere,

som tusler rundt i gatene og naturligvis glatter over alle

skavanker så det riktig skinner av fasaden.

Psykiske lidelser er imidlertid ikke noe de gale har til forskjell fra oss

normale, så la oss avlive en myte med det samme: Det er faktisk fryktelig

normalt å være psykisk syk. Visste du for eksempel at hvert femte barn

har psykiske vansker? At 50 000 nordmenn drikker alkohol tilsvarende

en halvfl aske brennevin hver eneste dag? Og at mer enn 150 000 nordmenn

rammes av depresjon hvert eneste år?

Galskapen er alminnelig, faktisk så alminnelig at hver annen nordmann

vil utvikle en psykisk lidelse i løpet av livet. Og tar vi med deres

nærmeste pårørende, er det bare å ta innover oss at psykisk helse og

uhelse er – og vil bli – en del av hverdagen til hver og en av oss.


8 HELT ALMINNELIG GALSKAP

Psykiske lidelser fi nnes i alle samfunnslag, og i alle aldre. Det handler

om oss og oss, og alle rundt. Vi har bare ikke vært så fl inke til å prate om

det. Foreløpig.

Da er det sannelig på tide å avkle tabuene, avlive mytene og gjøre psykisk

helse til noe forståelig og nært. Det er det vi forsøker å bidra til med

denne populistiske oppslagsboka. Vi vil gjøre psykisk helse til noe både

begripelig og ufarlig. Vi vil informere og berøre, og gjennom lett tilgjengelige

tekster gi en generell forståelse for de ulike psykiske lidelsene.

Hvordan har vi gått fram? Tittelen på boka er valgt for å vise at vi forsøker

å alminneliggjøre den generelle galskapen, men ikke alle psykiske

lidelser er alminnelige. Noen av dem vi har med her, er til og med svært

sjeldne. Diagnosemanualen ICD-10 er navnet på det diagnoseverktøyet

Verdens helseorganisasjon står bak, og som leger og psykologer i Norge

benytter seg av. I denne boka gjennomgår vi samtlige diagnoser derfra.

For å vise hvordan lidelsen kan arte seg, tar vi med alle symptomene,

uten at det betyr at alle med lidelsen vil ha eller kjenne seg igjen i samtlige

av dem. For å lette forståelsen kan det være godt å ty til slike forenklingers

grep, men det er samtidig viktig å huske at psykiske problemer er

sammensatte, kompliserte og oppleves forskjellige for alle mennesker.

Vi bruker også en del tall i denne boka, hovedsakelig norske tall fra

psykiatriske fagbøker, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Men tall knyttet til psykisk helse er vriene. Feilmarginene er

store, og undersøkelsene spriker. Det vil derfor være mulig å fi nne andre

tall om du leter andre steder. Hvilke som er mest korrekte, vil alltid være

et diskusjonsspørsmål. De tallene du fi nner her, er i det minste ikke de

mest oppblåste som fi nnes. Heller ikke de mest forsiktige. Vi har forsøkt

å legge oss i et forsvarlig midtsjikt, men ber deg lese dem som runde

overslag.

For å lette forståelsen tillater vi oss å personifi sere lidelsene, slik at vi

prater om «den demente», «den deprimerte» og «den schizofrene», og vi

håper ingen lar seg støte av begrepsbruken. Man kan ha en lidelse, over

kortere eller lengre tid, men det er selvfølgelig ikke slik at man også kan

være en lidelse. Vi bruker også betegnelsen hun eller han for å tegne et

bilde av den som typisk rammes, men det må understrekes at symptomene

gjelder i like stor utstrekning for det kjønnet som ikke er beskrevet

i teksten.


Du får ha oss unnskyldt. Vi håper imidlertid at dette, og andre språklige

og fortellertekniske grep vi har valgt, vil forenkle forståelsen for deg

som leser. Fagbøker er for de få. Denne boka skal være for alle. Forhåpentlig

vil den øke innsikten og forståelsen til den vanlige mannen i

gata.

Det må understrekes at boka ikke er ment som et verktøy for selvdiagnostisering

– diagnoser må fagfolk ta seg av. Her får du folkeopplysning.

Det betyr at du ikke får servert alle nyansene. Du får heller ikke uttømmende

informasjon om noen av lidelsene. Trenger du det, må du søke

videre i andre informasjonskilder, og det håper vi også at du gjør.

Opplysning og avliving av myter er ikke nok. Vi ville også tabuene til

livs. Derfor har vi invitert noen av menneskene bak diagnosene til å dele

sine tanker og erfaringer med oss. Hittil har psykiske lidelser vært såpass

tabubelastet at vi oft e har fått erfaringene gjennom anonyme kilder. Her

står alle fram, serverer et stykke innsikt, og bidrar på hver sin kant med

å normalisere psykiske lidelser. Du får anledning til å møte dem alle i

en serie miniportretter, som den prisvinnende reportasjefotografen Ken

Opprann står bak.

Vi opplever alle sykdom og psykiske lidelser på ulikt vis. Ingen av

bidragsyternes tekster må derfor leses som noen fasit på hvordan en person

med samme diagnose har det. Dette er en liten fl ik av bidragsyternes

subjektive virkelighet, som vi som lesere får lov til å ta del i, men ingen av

dem kan naturligvis gå god for noen som helst generell viten om hvordan

alle andre med denne lidelsen opplever det.

For å vise bredden i hvor ulikt man kan oppleve en og samme diagnose,

har vi i kapittelet om stemningslidelsene to bidragsytere både

innenfor depresjon og bipolar lidelse. Ellers har vi forsøkt å få med bidragsytere

fra alle de store og dominerende psykiske lidelsene. Vi mangler

noen på å nå målsettingen, men har av prinsipp takket nei til tilbud

om anonyme bidrag.

– Det er så mye tabu, hysj-hysj, folk fl eiper om psykisk syke, og snakker

nedverdigende om dem. Det er meg de snakker om. Jeg er en sånn

en, men det tok meg tre år å akseptere det, sa Monica Johansen (34) til

meg da vi møttes over en kopp kaff e på Grünerløkka i 2005.

Monica fi kk et anfall av sosial fobi i 2001. Etter det fant fortrengte

minner veien tilbake, blokkerte spiserøret og ødela søvnen. Psykologen

FORORD 9

Visste du …

… at psykiske lidelser antas å koste Norge 100 milliarder

kroner hvert år – eller en sum tilsvarende drift

av fi re norske forsvarsbudsjett?


10 HELT ALMINNELIG GALSKAP

diagnostiserte henne med PTSD, depresjon og sosial fobi. Monica var i

lang tid alvorlig psykisk syk. Nå kan hun leve med lidelsene sine.

– Jeg vil bare si til dem som sliter, at andre har vært der, som det har

gått bra med. Det er godt å vite at det ikke er en evig tilstand, sier hun.

Du kan lese om hennes opplevelse av sosial fobi i kapittelet om angstlidelser.

Både Monica og alle de andre bidragsyterne du får møte i denne boka,

er mennesker som på ulikt vis har kjent psykiske lidelser på kroppen,

og som mye bedre enn noen fagmann kan si noe om hva det betyr. Det

gjør de på modig, nakent og utilslørt vis, gjennom tanker, opplevelser og

erfaringer.

Tusen millioner takk til dere alle!

Takk også til Ila fengsel, Fontenehuset, Joe Bru Vik og alle andre som

har hjulpet med å videreformidle kontakt. Takk til psykologene Christian

Th oresen og Maria Øverås, som har lest og gitt verdifulle innspill

innenfor kapitlene om psykoser, sex og spiseforstyrrelser. Takk også til

alle psykologer og psykiatere som har tatt seg tid til å lese gjennom og gi

tilbakemeldinger innenfor sine fagområder, og til Anne og andre venner

og familiemedlemmer som har vært verdifulle lesere.

Takk til Gyldendal, som hadde tro på oss og tok oss under vingene

for mange år siden. Takk til de redaktørene som har fulgt oss underveis,

og takk til markedssjefen for hennes umiddelbare respons. Den ga oss

verdifull inspirasjon. Og sist, men ikke minst, tusen hjertelig takk til våre

tre fantastiske barn, som har vært utrolig rause med oss i prosessen.

More magazines by this user
Similar magazines