12990-Sigma Helse BM 1..50

web2.gyldendal.no

12990-Sigma Helse BM 1..50

1.8 MÔlenheter for vekt og volum

Du skal l×re

^ hvordan du kan regne mellom ulike mÔlenheter for vekt

^ hvordan du kan regne mellom ulike mÔlenheter for volum

De vanligste ma˚leredskapene pa˚ kjøkkenet er vekt, literma˚l, desiliterma˚l,

krydderma˚l, termometer og vanlige kjøkkenredskaper (spiseskje, teskje og

kopp). Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom ulike ma˚lenheter

for vekt:

kilogram hektogram dekagram gram desigram centigram milligram

kg hg g dg cg mg

1000 100 10 1 0,1 0,01 0,001

Na˚r vi skal gjøre om fra gram til milligram, ma˚ vi ga˚ tre kolonner til høyre.

Vi flytter altsa˚ kommaet tre plasser mot høyre. Det er det samme som a˚

gange med 1000:

40;385 g ¼ 40 385 mg eller

40;385 g ¼ 40;385 1000 mg ¼ 40 385 mg

Na˚r vi skal gjøre om fra gram til kilogram, ma˚ vi ga˚ tre kolonner til

venstre. Vi flytter altsa˚ kommaet tre plasser mot venstre. Det er det

samme som a˚ dele pa˚ 1000:

655 g ¼ 0;655 kg eller 655 g ¼ 655

kg ¼ 0;655 kg

1000

EKSEMPEL 16

a) Gjør om til gram og regn ut:

6hgþ 350 g þ 3;5 kgþ 0;8 hg

b) Anbefalt dose av Paracetamol 250 mg er én tablett inntil

tre ganger i døgnet for Per.

Hvor mye Paracetamol 500 mg kan Per fa˚ per døgn?

Løsning:

a) 6hgþ350 g þ 3;5 kgþ0;8 hg

¼ 600;0 gþ 350 g þ 3500 g þ 80 g ¼ 4530 g

b) Anbefalt dose er tre tabletter à 250 mg: 3 250 mg ¼ 750 mg

750 mg 3

Antall tabletter Paracetamol 500 mg: ¼ ¼ 1;5

500 mg 2

Per kan fa˚ en og en halv tablett per døgn.

ENHETER FOR VEKT

Gram er grunnenheten for

vekt. De mest brukte vektenhetene

i Norge er gram,

kilogram og milligram.

1tonnsvarer til1000kg.

24 KAPITTEL1 M—LING OG BEREGNINGER


Tabellen viser sammenhengen mellom ulike ma˚lenheter for volum:

hektoliter dekaliter liter desiliter centiliter milliliter

hl l dl cl ml

100 10 1 0,1 0,01 0,001

For a˚ gjøre om fra liter til milliliter ma˚ vi ga˚ tre kolonner til høyre.

Vi flytter altsa˚ kommaet tre plasser mot høyre eller ganger med 1000:

2;125 l ¼ 2125 ml eller 2;125 l ¼ 2;125 1000 ml ¼ 2125 ml

Vi gjør om fra liter til hektoliter:

20;5 l ¼ 0;205 hl eller 20;5 l ¼ 20;5

hl ¼ 0;205 hl

100

EKSEMPEL 17

Vann er et unikt stoff som vi finner i tre ulike faser:

vanndamp, vann og is. Hvor mye veier 2,5 liter vann na˚r

tettheten til vann er 1 g=cm 3 ?

Løsning:

– Vi gjør om fra liter til kubikkcentimeter:

2;5 l ¼ 2500 ml ¼ 2500 cm3 – Vi regner ut vekta av 2,5 liter vann:

2500 cm3 1;0 g=cm3 ¼ 2500 g ¼ 2;5 kg

AKTIVITETER

Oppgave 1.42

Gjør om til gram:

a) 2,670 kg b) 3,75 hg c) 27,4 mg

d) 0,14 hg e) 120 mg f) 1,37 tonn

Oppgave 1.43

Gjør om til liter:

a) 2,670 dl b) 0,34 hl c) 7,3 cl

d) 207 ml e) 12,137 hl f) 1,04 dl

Oppgave 1.44

Gjør om til en passende enhet og regn ut:

a) 2;13 l þ 18;08 dl þ 4clþ740 ml

b) 210 mg 0;2 gþ 0;000 50 kg 0;003 hg

Oppgave 1.45

Ranger fra største til minste verdi:

a) 0,066 l, 6 dl, 70 ml

b) 4551 mg, 0,055 hg, 5,21 g

ENHETER FOR VOLUM (HULMA˚L)

Liter er grunnenheten for volum.

Dekaliter er sv×rt lite brukt.

1000 liter kaller vi ofte ßen

kubikký.

TETTHET

tetthet ¼ vekt

volum ð¼ g=cm3 Þ

vekt ¼ tetthet volum ð¼ gÞ

volum ¼ vekt

tetthet ð¼ cm3 Þ

Utfordring 1.46

En dose Naproxen for barn over fem a˚r er

5mg=kg kroppsvekt multiplisert med 2.

Ole Jørgen er tolv a˚r gammel og veier 32 kg.

a) Hvor stor dose bør han fa˚?

b) Legemidlet selges i tabletter pa˚ 250 mg.

Hvor mange tabletter bør Ole Jørgen

fa˚ hver dag?

KAPITTEL1 M—LING OG BEREGNINGER 25

More magazines by this user
Similar magazines