Hovedbestyrelsen - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Hovedbestyrelsen - Dansk Ornitologisk Forening

DOF 2020

Billeder valgt:

Bygge hus i gamle dage:

JK: En stor organisation med mange forskellige typer medlemmer på hver deres niveau + hver deres

viden.

Stor organisation med almindelige mennesker. Kan påvirke samfundet med den store viden.

Fisker i kano med net:

TS: DOF gør en forskel i den 3. verden

Unge mennesker i DOF, snakker om den 3. verden.

3 mænd på hest bagfra:

JF: De unge DOFere erobrer/udforsker verden

På vej ud i det ukendte. Vær’ nysgerrig, hvordan ser verden ud.

Tidevand med fisker:

LP: Naturområder, vi har dem. Billede minder lidt om Grenen.

Gode fugleområder i Danmark

Mand i Kano:

JE: 2020 DOF er et håb i en dystopisk verden.

Overflade idyl, men i 2020 er klima forandringerne nærværende. DOF tilbyder et håb.

Årringe i træstamme:

HW: Viden der breder sig og hænger sammen

Viden på viden på viden.. samt kontinuitet. Vær opmærksom på hvad der går galt – og brug den

viden.

NR: Skønhed, fascination, begejstring, variation, rummelighed.

Begejstring for naturens mangfoldighed – mønstre. Rummer sympati og variation. Hold fast i

begejstringen over naturen og mangfoldigheden. At DOF sikrer mangfoldigheden.

KR: Mange enkeltdele der alligevel hænger sammen. Organisationen skal være mangfoldig men

have et fællesskab der giver identitet.

Ser årringene i træstammen som et edderkoppespind. Består af mange enkelte dele som alligevel er

spundet sammen.

Urskiver:

EØ: Mange tandhjul driver værket. Alle er vigtige hvis tiden skal gå godt.

Mange tandhjul driver værket, er selvoptrækkende. Hver skive symboliser DOFs (forgrening?)

Tilsammen = DOFs mangfoldighed.

Hus tæt på afgrund

MBG: 2020: Nyt større Fuglenes Hus der rummer mulighed for alle aktiviteter. Landbrugsstøtten

bruges nu til at skabe et meget mere varieret grønt og blåt landskab. Med kæmpe frivillig


involvering gennemfører nyt Altas 3 projekt. Filsø og flere andre store vådområder genskabt +

reelle Nationalparker.

DOFs nye domicil bliver på Møn. DOFs hus er stort og ligger i grønne omgivelser. På flyveturen

sås DOFs resultater i det grønne landskab.

Mette Seier Helms: Hvad er den store forskel 2008-2020?

CH: De næste 10 år bliver alt afgørende for hvilken vej verden ender. Det skal vendes ellers bliver

der ikke meget til børnene.

HW: DOF bliver dem som spørges til råds!

JE: DOF skal sørge for beskyttelsen

KR: 2020 – gode resultater. Vi skal have gjort en forskel for at ”keep up the good work”

NR: Økonomien. Der skal gøres op med den traditionelle økonomiske betragtning. Kærlighed til

fuglene og naturen driver engagementet.

Mel: ?

DOF 2020 – hvad brænder du for?

Billeder valgt:

Kylling ud af æg:

MBG: Udfordring: mange flere børn og unge i naturen og som medlemmer af DOF – takket være

DOFs målrettede indsats. Motivation: Smitter af, også på aktiviteter i huset og iblandt de aktive

frivillige. Ny orientering, fremtid, fornyelse, positiv tilgang.

Tomater i hænder:

HW: Vi høster frugterne og tager vare på dem. (Beskyttet natur, forening (sammenkædning) af

natur/kultur)

Udtørret jord:

JF: DOF får fokus på de store miljøproblemer. DOF er god til at dokumenterer. Vil skabe en bølge

som giver gennemslags kraft.

Dråbe plask:

KR: Dråben der får omverdenen til at forandre sig. DOF skal være aktiv og synlig i det omgivende

samfund og bidrage til forandring. Selv det svageste kan bevæge mægtige ting.

Under rejsen, så ned på Nordjylland og måtte give op nogle steder. Har dog gjort en forskel og

videre til Fuglenes Hus. Oplevede tryghed ved baglandet. Ene dråbe i vandet giver stort skvulp. Det

er et symbol på DOF og indsatsen.


Astronaut i rummet:

JE: Brænder for: Realisme i en verden af utopister.

JE i kontrolrum så astronauter kan udføre job.

3 bjergbestigere:

Mel: Forsat gedigent fagligt niveau både som kilde til fascination og som politisk underbygning.

Gør det af lyst. Forskertrang - DOF arbejder videre – glade amatører som udforsker, er sjældne i

DOF.

Barneansigt:

LP: Fremtid. Medlems arrangement. Ungdom. Håb.

Bølge:

JF: Faglig gennemslagskraft.

Marked i Afrika:

JK: Brænder for almindelige mennesker/kvinder/Afrika.

Almindelige mennesker med i DOF. Skaber forståelse for problemer.

BMJ: Social engagement med udgangspunkt i fuglene og naturen.

Mange mennesker engageres.

Hus på ris-terrasser:

EØ: Minder om dansk landbrug, som er effektivt. Udnytter hver m2. Under rejsen, fløj over et

Danmark som var ændret til natur frem for landbrug.

DOF 2020 + DOF 2020 – hvad brænder du for?

Billeder valgt:

Pingviner:

MEL: Sikre at DOF stadig rummer alle typer fugleinteresserede.

Symbol på ( ?) Visionen er at sikrer DOF stadig rummer alle former for fugle fascination.

NR: Storhed. Uberørthed. Frihed. Vovemod. Vilje.

Symbol på arbejdet i DOF, tør kaste sig ud i brændingen. Har mod, vilje, elsker frihed. Tør gøre en

forskel.

JF: Bredde – og moderat magt til hitjægerne.

Hus på ris-terrasser:

BMJ: Engagement for fremtiden af naturen og fuglene for alle.

Engagement for fremtiden.

TS: Æstetisk blanding af struktur og kaos, bagved ligger vildnisset.


Vej med vejtræer:

CH: Billedet dækker min drøm om Afrika. DOF gør en indsats her. Redder fuglene, træerne,

savannen, de store dyr. Naturen / det grønne får overtaget 2010-2020 igen DK Afrika.

Rejsen bragte CH ned af trappen som endte ved den lokale bæk med ved nærmere eftersyn var det

Afrika! Vedr. billedet så får det grønne overtaget, naturen vinder over landbrugsland. DOF gør en

forskel i Afrika. Naturen breder sig, landbruget vil vige.

Tidevand med fisker + Barneansigt:

LP: At vi har natur og værner om den

4 grupper

Gruppe 1 – Medlems perspektiv

Gruppe 2 – Konkurrenter

Gruppe 3 – Bestyrelsen & organisation

Gruppe 4 - Embedsværket/offentligheden

Gruppe 1:

Medlemmerne. TS: I 2020 er det ok med passive medlemmer. Skal ikke nødvendigvis forvente

mere m.h.t. frivilligt arbejde. Der kommer mere af det samme, den 3. alder. Skal være skarp på

frivilligt program. Folk på lander skal have praktisk program.

Idealistiske unge mennesker med større internationalt perspektiv, DOF skal tilbyde internationalt

arbejde.

Gruppe 2:

Konkurrenter & parameter: Tid og støtte, også økonomisk.

NR: WWF, WESPA, Dyrenes Beskyttelse, DN, Friluftsrådet. Vi skal være på vagt overfor andres

misundelse/begær. DOFs styrke ligger på det frivillige. Sårbar hvis andre organisationer går på

strandhugst i DOF. Fx hvis DN laver flere fugleture. Naturbutikken kan blive sårbar hvis andre

bygger forretning op.

LP: Indlem dyr i DOFs virke.

CH: Hav vi udkonkurreret nogle? Er vi der alle, de grønne?

JE: DN vil stå svagere. DOF bliver større og DN vil se os som fjende, vi bliver en trussel.

Mel: I flammeskrift stå: Danmark har et godt sammenarbejde med alle grønne organisationer. Det

skal bevares. Hvordan håndterer vi det?

TS: Er de grønne vores konkurrenter? Hvad med jægerne, bliver de nye konkurrenter?

HW: DOF har et frivilligt program (styrke) som næsten de eneste samt det internationale aspekt. Vi

skal være skarpe på konkurrence parametrene.

Gruppe 3:

Bestyrelsen/Organisationen. KR: Færre personer i HB, flere ting var uddelegeret i udvalg.


Gruppe 4:

Politik/Offentlighed. JE: Omvendt Lomborg! Vis det kan betale sig at dyrke natur. Afskaffer

landbrugets monopol på jord, som fx i UK. Argumentere ud fra et etisk standpunkt.

SØNDAG

Hattegrupper

Blå gruppe: HW, JE, JF, AT, CH

Sort gruppe: EØ, TS, BMJ, Mel, NR

Grøn gruppe: JK, LP, MBG, KR

Sort Hat:

- Fare for, at vi ikke får medlemmerne med

- Opsplitning af DOF pga interessekonflikter

- Målene kan være i konflikt med hinanden

- Vi får ikke skabt fælles identitet

- Økonomi utilstrækkelig til at opfylde målene (AVJF/Ministerpenge falder væk)

- Strategi undergraves af ny HB/Autonome udvalg f.eks.

- Hvordan ser verden (klima m.m.) ud i 2020

- Det skæve demokrati

- Forsvinder frivilligheden?

- Projekter starter og slutter

- Projektorientering vs. kontinuitet

- Mgl. Overførsel fra viden til politisk handling (presse/kommunikation)

- Konjunkturer

- IT – tung vedligeholdelse, dyr udvikling

- Viden om medlemmer forældes

- Lokal opsplitning

o Afdelinger

o Caretakere

o Kommunekontakter Grønne Råd

- Modsætning ml. proff. og frivillige

- Resultater må ikke falde til jorden

- Medlemsfastholdelse

Hvid hat

- Fugle den vigtigste indikator

o Klimaforandringer

o Miljøforringelser

- Fugle er det ikon der trækker flest medlemmer til naturbeskyttelse

o Dyregruppe med ved mest om

- Fugleturisme er en økologisk storindustri

- Medlemsundersøgelse

Vi ved:

- Vi har en medlemsstigning p.t.

- Vi er gode til at fastholde medlemmerne

- Medlemmer værdsætter at DOF udtaler sig i medierne


- At vi skal have en strategi (og der er opbakning fra REP.)

Vi ved ikke:

- Hvordan DOFs økonomi udvikler sig

- Hvordan den politiske udvikling bliver (også EU)

- Nok om hvordan andre aktører opfatter os (DMU/ZM osv. mht. faglighed – DN mht.

konkurrence)

- Viden om fugle

- Mgl. viden om politiske beslutnings processer og egen performance

- Vi mangler medlemmers mailadresser

- Medlemmer: Alder, præferencer

- Viden om andre taxonomiske grupper.

- Vores konjunkturfølsomhed?

Grøn hat

- Birdlife hus-bytning

- Kontakt hjemmeside

o Rejseledsager

o Bird-dateing

- At gøre det internationale nærværende

o Satelitmærkning og følgning

- Åbne bemandede fuglestationer med formidlere og varmestue

- Caretaker udveksling internationalt

- Partnerskaber om formidling over hele DK

- Helt ny organisationsform

- 98 lokalafdelinger

- Tænk pattedyr/insekter in i DOF

- FVF indlemmes i DOF

- DOFcall/DOFbasen/osv. osv. integreres i ét system

- DOF-tv

- Diplom DOFer (-25)

- Organisation

o Statsministeriet

o Resort

o Bomb udvalg og grupper

Plus Fuglepigerne. Minus Storke

- IT-autonomi. GPS i felten

- ”Kamp”aktioner: Gi jorden fri

Rød hat

- Vores passion er ikke-kommerciel

- Trusler udefra gir sammenhold

- Der er forskellige passioner i DOF

o Synliggjort indsats i større sammenhæng

o Konkurrencen

o Æstetikken

- Passionen kan overskygge familie og karriere

- Antipassion


o Jægere

o Sorte politikere

o Gyllelandbrug

- Stigende bekymring for fremtiden i befolkningen (klima)

- Glæde ved at gøre en forskel

- ”Puritansk” natursyn kan virke stødende (f.eks. at skyde en Nilgås)

- Hader:

o Lomborg

o Gyllebaronerne

o Tivoli-Troels

- Elsker:

o Totaloplevelsen F&N

o Den uberørte natur

o Totaliteten

o Indsigt

- Usunde:

o Hitjægeri (Miljø)

o Videns barrierer

-----------------------------------

Er havefugle-kiggere trussel eller mulighed?

”Kræverne”

Gul hat

- Flere medlemmer -> mere politisk indflydelse/flere aktive/flere til at bidrage med viden

- Bedre økonomi -> flere videnskabelige medarbejdere, inkl. komm.

- Større faglig viden (om f.eks. klima/landbrug)

- Mere synlige i medierne

- Styrkelse af tværgående projekter styrker foreningen

- DOF kendetegnet af sociale engagement

- Samarbejde med andre niche-grønne-foreninger (især mht. DOFbasen)

- En fuglestation i Nord/Vestafrika

- Ungdom til udlandet (Trækfugle kampagne BirdLife-kibbutz)

- Bedre flov fra viden til resultater (flere fugle)

- Nedbryde jordmonopolet

- Mindst 5 velfungerende DK fuglestationer

- 3 generelle medlemssegmenter

o Ungdom 15 – 30 -> nyt koncept

o Midaldrende 40 + -> aktivister

o Grå guld 60 + -> fundraising potentiale

- Potentiale for 25.000 medlemmer på nuverende koncept

- DOF-Travel nyt koncept

Grupper efter Hattegrupper:

Nysgerrigheden

Det sociale

1. Kurt, Jan, Jon, Tine, Bent

2. Christian, Henrik, Michael Grell, Mel, Lennart

3. Anders, Niels Riis, Joy, Egon


Gruppe 1

Beskyttelse

Klima – 2 flag

Dansk natur under forandring

• Intern interessekonflikt

• Formidling

Fra viden til handling – 4 flag

• Politisk analyse (markedsanalyse)

• IT

• Feltarbejde

• Fuglestationer

• Det faglige miljø

• Det internationale aspekt

Organisation

Forandring – 2 flag

• Struktur

• HB

• Repræsentantskabet

• Udvalg

• Grupper

Lokal ledelse – 2 flag

• Lokalafdelinger

• Caretaker

• Kommuner

• Reservater

• Nationalparker

• Miljøcentre

• Statsskovdistrikter

Afrika – 5 flag

• Trækfugle

• Medlemsaktiviteter

• Fuglestationer (Netværk)

• Fundraising

• Formidling – 1 flag

Landbrug – 7 flag

• Jordreform

• Politiske alliancer

• Økologiske alliancer

• EU/Landdistrikt

• Aktivisme

Central ledelse

• Smalt HB (FU)

• Kompetence udvalg – 2 flag

• Repræsentantskabet


Medlemmer

Det sociale element

• Fælles identitet

- Segmenteret identitet

• Identitetsskabende aktiviteter

• Virtuelle netværk – 2 flag

Undersøgelse – 5 flag

• Opdateret ny viden

• Segmentering

• Aldersfordeling

• Præferencer

• Optimering

• Service

Mål: Fordobling inden 202

Gruppe 2

Kompetenceopbygning

Videnbase – 8 flag

• Atlas III

• Fuglevenlig forvaltning

• EU/CAP

• Klima

Omsætning til politik

• Operationalisere

• Formulere krav til offentlig regulering

Frivillig tilbud

• Nationale feltprojekter

• Facilitering af 100 % frivillige projekter

3 flag, svære at placer!

Medlems og mediestruktur

• Segmentering

• Økonomisk konsekvens analyse

• Tilvalg/Fravalg

• Nyt ungdomskoncept – 2 flag

+ 1 flag uden placering

Vidensdeling

• Caretaker III

• Frivillige eksperter

• Opgradere ekskursions ledere

• Fuglestationer


Gruppe 3

Frivillig-involvering programmer:

• Caretaker

• Punkttælling

• Atlasundersøgelse

• Politisk foreningsarbejde

Tilbud om aktiviteter

(ture, møder, rejser)

Fastholde og tiltrække medlemmer – 1 flag

Mere viden

(medlemsundersøgelse + personoplysninger

DOF medier

Her sker der en udvikling

Eksterne medier

(presse)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klima strategi

Projekter i

overvintringsområder

2 flag

Fuglestation Trækfugle kampagne i medier mv.

3 flag

Begreb:

Trækfugle

3 flag

Medlems aktiviteter – 1 flag,

DOF-kibbutz – 1 flag, Optællinger

DOF basen,

Punkttællinger,

Caretaker

Grundforskning i træk mv.

DOF Travel


Fagligt:

Optælling + ringmærkning

= rapporter

Natur/Fuglevejleder

Formidling:

• Turguidning

• Fremvisning

• Cafe

• Minimuseum

• Minibutik

1 flag

2 flag

Minimum 5 aktive

Fuglestationer

2 flag

DOFs ledelse må

prioritere og definere

struktur

Lokal støttegruppe,

Aktivister,

Uddannelse

3 flag

Samarbejde med andre

aktører/interessenter

1 flag

Åbenhed

Synlighed

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytænkning af bladstrukturen

(Trykte medier)

Hjemmeside

Nyhedsbrev

Lokale websider

Netfugle

FVF

Fuglepigerne

Udvikle

DOF MEDIER

3 flag

Lokalblade

Presse kontakt

Nyhedsbrev

Artikler

Pressemeddelelser

AV – 1 flag

DOF-tv

Radio

”DOF ture”


Afrunding

”Killing your Babies” – Nedprioriteringer

• Færre blade

• Virtuelle medier i 1-2 år

• Inaktive udvalg/grupper – kræfterne kan bruges andetsteds

• Indsatsområder. Klima, Afrika, landbrug – måske landbrug skal væk (KR)

• EU politik. Hvor meget energi skal der bruges her?

• DATSY udfases, samme med Caretaker projektet

More magazines by this user
Similar magazines