Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Lunden og Gammel Estrup

Amt: Århus

Kommune: Sønderhald

Lokalitetsnr: 747120

Lokalitetstype: Skov, eng, park

Klassifikation: S2, V3

Beskrivelse

Løv- og blandskov, enge og park omkring

herregården Gl. Estrup, som i dag er landbrugs- og

herregårdsmuseum.

Karakteristik

Ynglende huldue og bjergvipstjert.

Dækning

Sporadisk. Yderligere oplysninger ønskes.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift, museum.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv omkring Gl. Estrup.

Ekskursionsmål

Turfolder kan fås på Gl. Estrup, Dansk

Landbrugsmuseum.

Litteratur

Turfolder: "Lunden ved Gl. Estrup", udarbejdet af

Dansk Landbrugsmuseum, Sønderhald Kommune

& Løvenholm Skovdistrikt.

Bot. Lok. 13a/26.

Oplysere

Lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Løvenholm-fonden

Dækning: Y3

UTM E: 582470

UTM N: 6255800

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1994 1995 1996

Lille Lappedykker 1

Blishøne 2

Huldue 1

Natugle 1 1 1

Mursejler 30

Bjergvipstjert 1

Rødstjert 2

Ravn 0-1

More magazines by this user
Similar magazines