Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Grund Fjord

Ynglefugle, antal par

1970 1980 1994

Lille Lappedykker 2-3 2 1-2

Toppet Lappedykker 10-20 1 3-5

Knopsvane 5-10 1 1

Gravand 5-10 1 1-2

Krikand 2-3 2 0-1

Gråand 1-2 1 7-10

Atlingand 5-8 1

Skeand 3-4 1

Taffeland 1-2 1-2

Troldand 3-4 0-1

Vandrikse 1-2

Grønbenet Rørhøne 2 7-10

Blishøne 1 50-75 10-20

Strandskade 1

Vibe 1 10 10-15

Dobbeltbekkasin 4-6 3-5 1-3

Rødben 10-15 2-4 2

Gøg 4-6

Engpiber 5-10

Gul Vipstjert 4-6 5-8 4

Nattergal 2-4 5-7

Bynkefugl 6-7 5-10

Sivsanger 2-4

Kærsanger 4-6 4-5

Rørsanger 100 100-125

Skægmejse 2-3

Tabel på næste side.

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines