Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Floes Skov

Amt: Århus

Kommune: Sønderhald

Lokalitetsnr: 747270

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S3

Beskrivelse

Skov med løv- og nåletræer. I alt ca. 25 ha.

Karakteristik

Ynglende fiskehejre.

Dækning

Årlige optællinger af fiskehejrekolonien. Herudover

foreligger der kun sporadiske oplysninger om

ynglefuglene.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv jagt.

Beskyttelsesbehov

Redetræer for fiskehejre bør ikke fældes.

Ynglefugle, antal par

1994 1995

Fiskehejre 15 5-7

Gravand 0-1

Spurvehøg 1

Musvåge 1

Skovhornugle 1

Grønspætte 1

Stor Flagspætte 3-4

Træløber 1

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 575870

UTM N: 6258580

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Litteratur

Bot. Lok. 13a/19-1.

Oplysere

Flemming Falk m.fl.

More magazines by this user
Similar magazines