Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Drastrup Enge med slambede

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995 1996

Lille Lappedykker 2-4

Toppet Lappedykker 1

Sorthalset Lappedykker 2

Knopsvane 2

Gravand 0-3 2 4

Krikand 0-1

Gråand 8

Skeand 0-1

Troldand 1-2

Rørhøg 1 1 1

Musvåge 0-1

Tårnfalk 0-1

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 6-10 4-5

Strandskade 1 1 0-1

Klyde 0-4 1

Lille Præstekrave 1 1 1 1-2

Stor Præstekrave 1

Vibe 14 4

Dobbeltbekkasin 1 1

Rødben 2

Isfugl 1

Sanglærke 18

Engpiber 3 1 2

Nattergal 5 1

Græshoppesanger 3

Kærsanger 10 2-3 1

Rørsanger 16 1-2 1 2

Tornsanger 1

Havesanger 1

Skægmejse 0-1

Rørspurv 2 1

Tabel på næste side.

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines