Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Essenbæk Mose (Volk Mølle)

Amt: Århus

Kommune: Sønderhald

Lokalitetsnr: 747601

Lokalitetstype: Mose, eng

Klassifikation: V1

Beskrivelse

Mose, krat og ugræssede enge.

Karakteristik

Ynglende pungmejse.

Dækning

Sporadisk; yderligere oplysninger ønskes.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv jagt.

Oplysere

Lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 571000

UTM N: 6256970

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1996

Lille Lappedykker 1

Nattergal 1

Pungmejse 1

More magazines by this user
Similar magazines