Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Haldsø

Amt: Århus

Kommune: Sønderhald

Lokalitetsnr: 747615

Lokalitetstype: Eng, sø

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Tidligere sø, nu afvandet og bestående af marker,

småmoser og enge, hvoraf flere er under tilgroning.

I våde år genopstår søen delvist.

Karakteristik

Ynglende eng- og vandfugle. Mulig ynglende

rørhøg.

Dækning

Enkelte besøg 1993, hvor søen var genopstået, og i

1996.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

Vanskeligt tilgængeligt.

Beskyttelsesbehov

Naturgenopretningsprojekt er foreslået af DOF, DN

og Friluftsrådet.

Oplysere

Allan Janniche, Erik Buchwald.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 572580

UTM N: 6254330

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1994 1996

Gråstrubet Lappedykker 3

Rørhøg 0-1

Musvåge 0-1

Vandrikse 1

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 6 0-2

Vibe 7-10

Dobbeltbekkasin 1

Rørspurv 2

More magazines by this user
Similar magazines