Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Gunnerup Mose og Vilstrup Mose

Amt: Århus

Kommune: Sønderhald

Lokalitetsnr: 747640, 747790

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Moser, småsøer og enge.

Karakteristik

Ynglende vandfugle, bl.a. blandet par af knopsvane

og sangvane 1996 (ingen succes).

Dækning

Sporadisk; yderligere oplysninger ønskes.

Beskyttelser

NBL §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Beskyttelsesbehov

Fortsat græsning af enge.

Litteratur

Bot. Lok. 13a/35-2.

Oplysere

Lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 569870

UTM N: 6254100

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

747640 (Gunnerup Mose)

Gråstrubet Lappedykker

1996

1

Knopsvane 1

Sangsvane 0-1

Gravand 1

Gråand 2

Musvåge 0-1

Tårnfalk 1

Agerhøne 1

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 3

Lille Præstekrave 1

Vibe 3

Stor Flagspætte 1

Nattergal 1

Rørsanger 1

747790 (Vilstrup Mose)

Ingen data.

More magazines by this user
Similar magazines