Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Vasen og Tustrup Skov

Amt: Århus

Kommune: Sønderhald

Lokalitetsnr: 747730, 747720

Lokalitetstype: Mose, eng, skov

Klassifikation: V2, S3

Beskrivelse

Enge, kær, agerland og moser i Alling Ådal,

skræntskove bestående af bland- og nåleskove på

ådalens sandede nordskrænter.

Karakteristik

Ynglende rørhøg og vandfugle; fiskehejrekoloni i

Tustrup Skov.

Dækning

Den vestlige del af Vasen optalt 1996. Herudover

kun sporadiske oplysninger.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3.

Ekskursionsmål

Vasen m.m. kan overskues fra offentlige veje.

Beskyttelsesbehov

Fortsat græsning af engene.

Oplysere

Leo Pedersen, Erik Buchwald m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E:

UTM N:

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

Vasen (747730)

1994 1995 1996

Toppet Lappedykker 1

Knopsvane 1

Grågås 0-1

Gravand 1 2-3

Gråand 2-4

Troldand 0-3

Rørhøg 1

Musvåge 1

Tårnfalk 1

Grønbenet Rørhøne 1-2

Blishøne 4 2

Vibe 3 5-10

Skovhornugle 1

Stor Flagspætte 1

Bjergvipstjert 2

Nattergal 7

Bynkefugl 1

Græshoppesanger 2

Kærsanger 8

Rørsanger 3

Dompap 1

Rørspurv 4

Tustrup Skov (747720)

1980 1993 1996

Fiskehejre 11 20 13

More magazines by this user
Similar magazines