Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Silkeborg Sønderskov og Slåensø

Amt: Århus

Kommune: Them

Lokalitetsnr: 749070 m.fl.

Lokalitetstype: Skov, sø

Klassifikation: S2, V1

Beskrivelse

Løv- og nåleskov på stærkt kuperet terræn. I skoven

findes flere partier med meget gammel bøg samt

partier med kær og fugtige småmoser. I den østlige

del af skoven findes Slåensø, en 18,2 ha stor, meget

klarvandet sø med en rig vegetation af

undervandsplanter. Søens afløb sker gennem

Millingbæk til Borre Sø. I alt ca. 700 ha.

Karakteristik

Ynglende skovfugle. Ynglende isfugl.

Dækning

Sporadisk; yderligere oplysninger ønskes.

Beskyttelser

Mindre del af skoven indgår i naturskovsstrategien.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Ret intensiv færdsel omkring Slåensø, som er et

yndet udflugtsmål.

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995 1996

Natugle 1

Skovhornugle 2

Isfugl 2-3 2-3

Korttået Træløber 3 0-3

Ravn 1 1

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Overvejende Staten

Dækning: Y3

UTM E: 537470

UTM N: 6219680

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ekskursionsmål

Lettilgængelig statsskov. Flere afmærkede

vandreruter og stier igennem skoven.

Litteratur

Folder: Slåensø fra Århus Amt 1993.

Folder: Slåensø Silkeborg, (nr. 12) i serien

Vandreture i statsskovene.

Bot. Lok. 20/5-1-5.

Oplysere

Lokalrapport.

More magazines by this user
Similar magazines