Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Sepstrup Sande

Amt: Århus

Kommune: Them

Lokalitetsnr: 749160

Lokalitetstype: Hede

Klassifikation: H1

Beskrivelse

Forskellige hedetyper, hedemoser, kær, hedesøer og

bevoksninger af selvsåede skov- og bjergfyr.

Omgivet af nåletræsplantager og dyrkede

landbrugsarealer. I alt ca. 400 ha.

Karakteristik

Ynglende hedefugle, heriblandt flere fåtallige arter.

Dækning

Sporadiske oplysninger i projektperioden. Fra 1989

foreligger en grundig undersøgelse af områdets

fugleliv. De vigtigste arter nævnes nedenfor.

Beskyttelser

Området indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr.

34. Det meste af området er tillige omfattet af

NBL's §3.

Beskyttelsesbehov

Hedeplejende foranstaltninger i området bør

fortsættes.

Litteratur

Skov- og Naturstyrelsen 1992: Ynglefugle på

Sepstrup Sande i Midtjylland. Rapport på 32 sider.

Bot. Lok. 20/36-6.

Oplysere

Skov- og Naturstyrelsen; lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Staten

Dækning: Y1 (1989), Y3 (1993-96)

UTM E: 526880

UTM N: 6215700

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1989 1994 1995

Lille Lappedykker 1

Krikand 2 0-1

Gråand 5

Musvåge 2

Dobbeltbekkasin 2

Svaleklire 1 1

Natravn 1

Vendehals 0-1

Grønspætte 3-4

Stor Flagspætte 1

Hedelærke 3 2

Skovpiber 8

Bynkefugl 2 1 3

Misteldrossel 3

Topmejse 9-10

Rødrygget Tornskade 2

Stor Tornskade 1

Dompap 2-3

Rørspurv 0-1

More magazines by this user
Similar magazines