Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Vrads Sande

Amt: Århus

Kommune: Them

Lokalitetsnr: 749200 m.fl.

Lokalitetstype: Hede

Klassifikation:

Beskrivelse

Hede, hedemoser, lavvandet sø, rester af højmose

og indlandsklitter (i alt 146 ha indsande). Omgivet

af nåletræsplantager.

Karakteristik

Ynglende hedemosefugle.

Dækning

Sporadisk. Yderligere ornitologiske oplysninger

ønskes.

Beskyttelser

Hele området (146 ha) er fredet. Indgår i EFfuglebeskyttelsesområde

nr. 34.

Desuden NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Århus Amt opretholder fåregræsning som led i

naturpleje af området.

Rekreativ udnyttelse

En del færdsel til fods i området; nærliggende

kursuscenter og ferieby.

Ekskursionsmål

Der er offentlig adgang til området.

Beskyttelsesbehov

Hedepleje, udsætning og fodring af ænder i søen -

med deraf følgende installation af diverse skrammel

- bør stoppes.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Staen og private

Dækning: Y3

UTM E: 527550

UTM N: 6211830

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Litteratur

Folder i serien "Go' tur" fra Århus Amt: Tur 3:

Vrads Sande.

Bot. Lok. 20/36-1.

Oplysere

Jette W. Frederiksen, Agner Thulesen, Niels V.

Have, Jørgen Ballegård, lokalrapport.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines