Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Vrads Sande

Ynglefugle, antal par

1970 1980 1993 1994 1995

Lille Lappedykker 1 2

Sorthalset Lappedykker 1

Knopsvane 1

Gravand 1 1

Krikand 1-3 2

Gråand 6-9 5-7 0-4

Hvepsevåge 1-2

Duehøg 0-1

Spurvehøg 2-4

Musvåge 3-4 0-1

Tårnfalk 0-2

Urfugl 0-1

Agerhøne 1

Vandrikse 1-2

Grønbenet Rørhøne 1

Blishøne 3

Vibe 2-3 0-1

Dobbeltbekkasin 4-6

Skovsneppe 5-7 1

Hættemåge 18-22 0-5 2-4

Gøg 10-15

Natugle 3-5

Skovhornugle 0-1

Natravn 10-15 1

Vendehals 3

Grønspætte 2-4

Hedelærke 10-12

Skovpiber 3

Bjergvipstjert 0-1

Bynkefugl 2-4 2 2 2

Misteldrossel 25-35

Træløber 0-1

Rødrygget Tornskade 6-8 2

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines