Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Tingdal-søerne

Amt: Århus

Kommune: Them

Lokalitetsnr: 749215 m.fl.

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Fem klarvandede og næringsfattige hedesøer

(lobelia-søer), beliggende i tunneldalen

Tingdalen. Sigtdybden i den klareste af søerne er

på over 10 m. Søerne har sandbredder og er

omgivet af nåletræsplantager og hedemoser.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Sporadiske oplysninger. Yderligere oplysninger

om områdets fugleliv er meget ønskelige.

Beskyttelser

Tingdalen er en del af EF-fuglebeskyttelsesområde

34, og søerne og deres omgivelser (i alt

333 ha) er tillige naturfredet.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Ekskursionsmål

Området er sårbart overfor slitage og vanskeligt

tilgængeligt.

Litteratur

Anonym 1981: Sjælden natur fredes. Søravnen 9,

s. 28-29.

Bot. Lok. 20/35-5-9.

Oplysere

Lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y3

UTM E: 528270

UTM N: 6208350

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Toppet Lappedykker 0-1

Grågås 1 1

Gravand 1

Krikand 0-1

Taffeland 1-2 1

Isfugl 0-1

Bjergvipstjert 1

More magazines by this user
Similar magazines