Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Kvindsø og Kulsø

Amt: Århus

Kommune: Them

Lokalitetsnr: 749250, 749260

Lokalitetstype: Sø

Klassifikation: V3

Beskrivelse

To små, runde søer, beliggende i en tunneldal

omgivet af skov, overdrev, kær og enge. Begge

søer er stærkt eutrofierede pga. tidligere tiders

spildevandstilførsel. I søerne forekommer mindre

partier med rørskov.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Sporadiske oplysninger. Yderligere ornitologiske

oplysninger ønskes.

Beskyttelser

Området indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde

34.

Desuden NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift omkring søerne.

Ynglefugle, antal par

1980 1993 1994 1996

Toppet Lappedykker 10-12 2-5 1-2

Knopsvane 1

Gravand 2

Gråand 7-10 0-4

Taffeland 0-1 0-3

Troldand 0-1 0-4 0-2

Grønbenet Rørhøne 2-4

Blishøne 10-15

Isfugl 2

Bjergvipstjert 1-2

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y3

UTM E: 530750

UTM N: 6209500

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Litteratur

Bot. Lok. 20/26-4-7.

Oplysere

Lokalrapport.

More magazines by this user
Similar magazines