Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Velling Skov og Velling Igelsø

Amt: Århus

Kommune: Them

Lokalitetsnr: 749290 m.fl.

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S1

Beskrivelse

375 ha nåleskov og gamle bøgebevoksninger,

beliggende på Salten Å-dalens stejle sydskrænter.

Desuden flere skovsøer, kær, moser og væld.

Skovens særkende er de store bevoksninger af

250-300-årig bøg. Her er over 40 ha med bøg

over 200 år, og alene omkring Velling Kalv

findes over 24 ha, hvilket er en af landets største

bevoksninger med så gammel bøg. I den vestlige

del af skoven findes den få ha store, ret

klarvandede og dybe (op til 13 m) Velling Igelsø.

I søen forekommer rørskov af vekslende bredde

samt en del åkander.

Karakteristik

Ynglende skovfugle, heraf flere fåtallige arter.

Dækning

Sporadiske oplysninger; yderligere ornitologiske

oplysninger er meget ønskelige.

Beskyttelser

Størstedelen af skoven er omfattet af

naturskovsstrategien. De gamle

bøgebevoksninger er udlagt til urørt skov (i alt

180 ha) eller skal drives naturnært (70 ha).

Vådområderne er omfattet af NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

En del færdsel, nærliggende forlystelsespark og

feriecenter.

Ekskursionsmål

Velegnet. Se vandretursfolderen.

Litteratur

Folder nr. 37 i serien Vandreture i statsskovene:

Velling-skovene Bryrup.

Bot. Lok. 20/38-4-7.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Staten

Dækning: Y3

UTM E: 531640

UTM N: 6211240

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Lokalrapport.

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Lille Lappedykker 0-1 0-1

Gravand 1

Musvåge 1 0-1 1-2

Blishøne 1

Skovsneppe 1

Huldue 1-2 3

Stor Hornugle 1

Natugle 1

Sortspætte 1 1 1

Skovpiber 6

Bjergvipstjert 1 1 1

Misteldrossel 3

Munk 5

Spætmejse 4-5

Træløber 3-4

Ravn 1 1 1

Stær 2

Lille Korsnæb 1

More magazines by this user
Similar magazines