Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Skærbækdalen, Ansø Enge og Kolsø

Amt: Århus

Kommune: Them

Lokalitetsnr: 749350 m.fl.

Lokalitetstype: Eng, hede, skov

Klassifikation: S1, V3

Beskrivelse

Eng- og kærområde, med flere væld og kilder. To

små opstemmede søer (Kolsø og Ørredsø), hede

og nåleskov.

Karakteristik

Ynglende vand- og hedefugle.

Dækning

Ynglefugletælling i 1993; herudover sporadiske

oplysninger. Yderligere ornitologiske

oplysninger ønskes.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug, skovdrift, dambrug.

Litteratur

Bot. Lok. 20/36-4.

Oplysere

Jette W. Frederiksen m.fl.; lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y3

UTM E: 528100

UTM N: 6213540

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

Skærbækdalen (749350)

1993 1994 1995

Dobbeltbekkasin 1

Isfugl 0-1

Grønspætte 2 1

Sortspætte 1

Rødrygget Tornskade 3

Rørspurv 2-3

Kolsø (749355)

1993 1994 1995

Lille Lappedykker 0-1

Gravand 1

Krikand 0-1

Gråand 0-5

Troldand 1-2

Vandrikse 1

Ansø Enge (749360)

Gråand

1993

0-2

Troldand 0-1

Grønbenet Rørhøne 1-2

Blishøne 2

Dobbeltbekkasin 2

Gøg 2

Grønspætte 1

Hedelærke 1

Bynkefugl 0-1

Græshoppesanger 2

Rørsanger 1

Rødrygget Tornskade 1

More magazines by this user
Similar magazines