Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Fogstrup Mose

Amt: Århus

Kommune: Them

Lokalitetsnr: 749395

Lokalitetstype: Mose, eng

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Mose, pilekrat, enge.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Sporadiske oplysninger. Yderligere ornitologiske

oplysninger ønskes.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Jagt.

Ekskursionsmål

Sværttilgængelig.

Beskyttelsesbehov

Dele af mosen er under kraftig tilgroning med

pilekrat.

Oplysere

Lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 531940

UTM N: 6214000

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Lille lappedykker 1

Grågås 0-5 4-7

Gravand 1

Krikand 1

Gråand 0-3

Blishøne 0-1

Vibe 2 1

Broget fluesnapper 0-1

More magazines by this user
Similar magazines