Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Årslev Skov

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751048

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S4

Beskrivelse

Skov, mest løvskov, i alt ca. 25 ha.

Karakteristik

Ynglende skovfugle.

Dækning

Ynglefugletælling 1993-94.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv.

Ekskursionsmål

Dele af skoven er offentlig tilgængelig park.

Litteratur

Bot. Lok. 21/73-2.

Ynglefugle, antal par

1993 1994

Spurvehøg 1

Musvåge 1 1

Tårnfalk 1

Stor Flagspætte 3-5

Spætmejse 1-2

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2

UTM E: 567200

UTM N: 6223800

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Peter Hjeds.

More magazines by this user
Similar magazines