Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Ris Skov

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751052

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S2

Beskrivelse

82 ha skov, overvejende løvskov, især bøg og eg.

Ud mod Århus Bugt findes bratte skrænter,

bevokset med krat og skov.

Karakteristik

Ynglende skovfugle. Rågekoloni.

Dækning

Ynglefugletælling 1993; herudover sporadisk.

Erhvervsudnyttelse

Ekstensiv skovdrift. Vandrerhjem og restaurant i

skoven.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv pga. den bynære beliggenhed.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig.

Litteratur

Tofft, Jesper 1986: Råger og andre fugle i Riis

Skov. Søravnen 14(3), s. 24-25.

Bot. Lok. 21/75-1.

Oplysere

Nick Wrigley m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Århus Kommune

Dækning: Y3

UTM E: 576120

UTM N: 6226720

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1995

Huldue 2

Natugle 1

Stor Flagspætte 2-3

Rødstjert 1

Spætmejse 2-4

Træløber 1-2

Råge 230-250 401

More magazines by this user
Similar magazines