Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Grøttrup Mose og Moselund (Hesselballe)

Ynglefugle, antal par

Grøttrup Mose (751075)

1993 1995 1996

Gråstrubet Lappedykker 1 1 0-1

Knopsvane 1 1 1

Gravand 1-2

Gråand 2 1

Taffeland 1

Musvåge 1

Agerhøne 1

Grønbenet Rørhøne 2 1

Blishøne 5 2 4

Vibe 0-1 1 3-6

Hættemåge 26-30

Ringdue 2

Gøg 1

Stor Flagspætte 1

Sanglærke 5

Rødstjert 1

Kærsanger 2

Rørsanger 1-2 2-3

Træløber 1

Gulspurv 3

Rørspurv 1-3 1

Kornværling 1

Optælling i 1996 omfatter også Moselund.

Moselund/Hesselballe Mose (751072)

1993

Knopsvane 1

Gråand 2

Blishøne 4-6

Vibe 1

Hættemåge 15-20

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines