Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Vosnæs Pynt og Havskov

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751105, 751115

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S1/S2

Beskrivelse

Løv og nåleskov. Havskov (79 ha) består

hovedsagelig af blandingsskov, mest løvskov med

bøg. Vosnæs Pynt er en op til 35 m høj skovklædt

klint, bevokset med næsten uforstyrret naturskov.

Den bagvedliggende Vosnæs Pyntskov (35 ha)

består mest af bøg og eg. Her findes flere mindre

vandhuller.

Karakteristik

Ynglende huldue.

Dækning

Sporadisk; yderligere oplysninger er ønskelige.

Beskyttelser

De gamle løvskovspartier er udlagt til naturskov.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

En del færdsel langs stranden og på skovveje fra

nærliggende sommerhusområde. Jagt.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig.

Beskyttelsesbehov

De gamle naturskovspartier bør bevares.

Litteratur

Bot. Lok. 22a/8-1 & 2.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 585120

UTM N: 6237200

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Lokalrapport.

Ynglefugle, antal par

Vosnæs Pynt (751105)

1993

Gravand 1

Huldue 3

Ravn 0-1

Havskov (751115)

1995

Musvåge 1

Huldue 1

More magazines by this user
Similar magazines