Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Kastrup Skov og Virup Skov

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751145, 751140

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S4

Beskrivelse

Varieret, yngre løvskov, gennemstrømmet af to

vandløb. Kastrup Skov består af frodig, ældre

løvskov.

Karakteristik

Ynglende skovfugle. Rågekoloni i Kastrup Skov.

Dækning

Ynglefugletællinger 1994.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Ret intensiv færdsel pga. den bynære beliggenhed.

Jagt i Kastrup Skov.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig.

Litteratur

Dalsgaard, Bo & Søren Dalsgaard 1992:

Fuglekasser i Virup Skov. Søravnen 2/92, s. 21-25.

Oplysere

Virupskolen v. Henning Andersen, lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer:

Dækning: Y2

UTM E: 579300

UTM N: 6233850

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

Virup Skov (751145)

Gråand

1994

1

Spurvehøg 1

Grønbenet Rørhøne 1

Ringdue 5

Natugle 1

Stor Flagspætte 2-3

Rødstjert 1

Spætmejse 3-5

Træløber 1

Skovskade 2

Husskade 2

Stær 3-5

Dompap 0-1

Gulspurv 5

Kastrup Skov (751140)

1996

Råge 100-200

More magazines by this user
Similar magazines