Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Sø vest for Lisbjerg Skov

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751181

Lokalitetstype: Sø, eng

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Større vandhul etableret af Århus Kommune midt i

1980’erne. Der findes en større bevoksning med

dunhammer samt lidt tagrør. Omgivet af græssede

enge og nyplantet skov.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Ynglefugletælling 1993.

Beskyttelser

NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

God oversigt; offentlig skov.

Oplysere

Allan Janniche.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Århus Kommune

Dækning: Y2

UTM E: 572340

UTM N: 6232580

Beskrivelse: Morten Nielsen 12/96

Ynglefugle, antal par

1993

Lille Lappedykker 1

Gråstrubet Lappedykker 1

Knopsvane 1

Gravand 0-1

Gråand 3-4

Troldand 3

Grønbenet Rørhøne 1-2

Blishøne 5

Vibe 1-3

Gøg 1

Rørspurv 1

More magazines by this user
Similar magazines