Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Jelenge (Vejlby Nord)

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751227

Lokalitetstype: Eng, ager

Klassifikation: (E2)

Beskrivelse

Tidligere eng- og moseområde, hvoraf hovedparten

nu er opdyrket. Læhegn og afvandingsgrøfter.

Dækning

Nyere oplysninger savnes.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug; planer om motorvejsudvidelse ud i

området.

Beskyttelsesbehov

Området burde friholdes for yderligere bebyggelse

m.m. og naturgenoprettes som græssede,

vedvarende enge langs Egåen.

Litteratur

Bot. Lok. 21/75-3.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Overvejende Århus Kommune

Dækning: -

UTM E: 574990

UTM N: 6231150

Beskrivelse: Morten Nielsen 12/96

Ynglefugle, antal par

1980

Lille Lappedykker 1

Gravand 1

Gråand 2-3

Spurvehøg 1

Tårnfalk 1

Strandskade 1

Vibe 30-40

Skovhornugle 1

Gul Vipstjert 2-3

More magazines by this user
Similar magazines