Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Kalø Slotsruin og enge

Amt: Århus

Kommune: Rønde

Lokalitetsnr: 739160

Lokalitetstype: Eng, hav

Klassifikation: K4, R3

Beskrivelse

Ø forbundet med fastlandet via smal tange, omgivet

af lavvandede kystområder og strand-enge.

Karakteristik

Ynglende og rastende vandfugle.

Dækning

Uregelmæssig; yderligere oplysninger ønskes.

Beskyttelser

Landområderne indgår i Kalø-fredningen.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv færdsel til Kalø; lystfiskeri.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig. Der er offentlig adgang til hele

området, men færdsel på strandengene i fuglenes

yngletid bør undgås.

På øen findes ruinen af Kalø Slot fra 1343.

Beskyttelsesbehov

Publikum bør evt. via skiltning opfordres til at

undlade færdsel på strandengene vest for

dæmningen ud til Kalø i fuglenes yngletid. Løse

hunde er også et problem.

Litteratur

Bot. Lok. 22a/13-1.

Folder: Vandreture i statsskovene nr. 94: Kalø.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Staten

Dækning: Y3, R2

UTM E: 591140

UTM N: 6237780

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Peter Lange, Allan Janniche; lokalrapport.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines