Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Kysmose ved Mundelstrup

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751310

Lokalitetstype: Sø, mose

Klassifikation: V2

Beskrivelse

Næringsrig sø omgivet af tilgroede moseområder

og enge, tilplantet med nåletræer.

Karakteristik

Ynglende vandfugle, bl.a. rørhøg og mulig

ynglende pungmejse.

Dækning

Enkelte besøg årligt 1993-95.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv jagt; herudover meget ekstensiv færdsel.

Ekskursionsmål

Vanskeligt tilgængelig.

Ynglefugle, antal par

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 566550

UTM N: 6229190

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Beskyttelsesbehov

Lokaliteten afvandes/er under udtørring.

Oplysere

Per G. Henriksen.

1980 1993 1994 1995 1996

Lille Lappedykker 1

Gråstrubet Lappedykker 2-3 1 1-2 3

Knopsvane 1

Gråand 2 0-2 0-2 0-2

Rørhøg 0-1 1

Grønbenet Rørhøne 3 0-2

Blishøne 4-5 1-2 1-2

Nattergal 1 1

Sivsanger 1

Kærsanger 1

Rørsanger 1 0-2

Pungmejse 0-1

Gråkrage 1

Rørspurv 2

More magazines by this user
Similar magazines