Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Yderup (Tingvad) Kær

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751320

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V4

Beskrivelse

Tilvokset moseområde (pil), græssede enge, kær

(ekstremrigkær) og overdrev, sump med

dunhammer og tagrør.

Karakteristik

Ynglende sumpfugle.

Dækning

Delvis ynglefugletælling 1995. Herudover

sporadiske oplysninger.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

Der er ikke offentlig adgang til området.

Ynglefugle, antal par

1993 1995

Agerhøne 0-1

Dobbeltbekkasin 1

Gøg 1-2

Mosehornugle 0-1

Nattergal 2

Gulspurv 3

Rørspurv 1

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 565050

UTM N: 6226860

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Beskyttelsesbehov

Græsning og vandstand bør afpasses efter fuglenes

behov.

Litteratur

Bot. Lok. 21/67-1.

Oplysere

Christian A. Jensen, Per G. Henriksen.

More magazines by this user
Similar magazines