Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Kvottrup Skov og Mose og Hattemagerskov

Amt: Århus

Kommune: Århus, Hinnerup

Lokalitetsnr: 751340 m.fl.

Lokalitetstype: Skov, mose

Klassifikation: V2

Beskrivelse

Hattemagerskov og Kvottrup Skov er ekstensivt

drevne løvskove, med islæt af nåletræ, især

rødgran. Kvottrup Mose er under tilgroning, med

flere småsøer, gl. tørvegrave, rørskove, græssede og

ugræssede enge; sidstnævnte under tilgroning.

Karakteristik

Ynglende skov- og vandfugle; flere fåtallige arter.

Dækning

Ufuldstændige optællinger 1994-95.

Beskyttelser

Delvis NBL' §3.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift, landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv jagt og lystfiskeri.

Ekskursionsmål

Skovene er tilgængelige via skovveje og stier.

Mosen er vanskeligt tilgængelig og svær at

overskue.

Tabel på næste side.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Private

Dækning: Y2

UTM E: 566650

UTM N: 6232040

Beskrivelse: Morten Nielsen 12/96

Beskyttelsesbehov

Vandstanden i mosen er i de senere år hævet, ved at

ejeren lader dræn stoppe til. Denne private

naturpleje bør foregå under størst mulig

hensyntagen til fuglene.

Græsningen af engen bør opretholdes og måske

øges.

Litteratur

Bot. Lok. 21/45.

Oplysere

Svend Møller Jensen.

More magazines by this user
Similar magazines