Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Kvottrup Skov og Mose og Hattemagerskov

Ynglefugle, antal par

Kvottrup Skov (751340)

1993 1994 1995

Spurvehøg 2 2

Musvåge 1 1

Tårnfalk 1 1

Skovhornugle 1

Stor Flagspætte 1

Spætmejse 2

Kernebider 1

Kvottrup Mose (751345)

1970 1980 1993 1994 1995

Lille Lappedykker 1 2 4

Toppet Lappedykker 1

Gråstrubet Lappedykker 1 2

Fiskehejre 8-10

Knopsvane 1

Gravand 1

Gråand 1-2 5 15

Troldand 1 1 2

Rørhøg 1 1

Spurvehøg 1

Musvåge 1 1

Tårnfalk 1

Agerhøne 5

Grønbenet Rørhøne 4 4

Blishøne 10 6

Lille Præstekrave 2

Vibe 6

Rødben 1

Gøg 2

Natugle 1

Gul Vipstjert 1

Nattergal 6 3-4 4

Bynkefugl 1

Kærsanger 1 3

Rørsanger 1

Tal fra 1970 og 1980 omfatter også skovene.

Hattemager Skov (713520)

1993 1994 1995

Spurvehøg 1 1

Skovhornugle 1

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines