Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Borum Stormose

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751360

Lokalitetstype: Sø, mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Ca. 6 ha stor ret klarvandet mosesø (gl.

tørvegrav) omgivet af skov, enge og agerland.

Lidt krat og rørskov.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Årlige ynglefugletællinger.

Beskyttelser

NBL's §3.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv jagt og fiskeri.

Ekskursionsmål

Vanskeligt tilgængelig. Dele af mosen kan

overskues fra stier i den nærliggende Vindskov

(lok. nr. 751365).

Beskyttelsesbehov

Yderligere tilgroning bør stoppes.

Litteratur

Laursen, Jørgen Terp 1986: Vind Skov og Borum

Stormose. Gejrfuglen 22, s. 66-111.

Bot. Lok. 21/65.

Oplysere

Christian A. Jensen, Per G. Henriksen.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 565060

UTM N: 6228200

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Lille Lappedykker 1

Toppet Lappedykker 3-4 1-2 1-2

Gråstrubet Lappedykker 0-1

Gravand 2 0-1

Gråand 1-5 0-4

Taffeland 0-5

Troldand 0-5 1

Grønbenet Rørhøne 2-4 0-2 0-2

Blishøne 8-10 2 2

Vibe 0-1

Nattergal 2

Kærsanger 1

Rørsanger 1

More magazines by this user
Similar magazines