Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Vindskov

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751365

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S3

Beskrivelse

Løv- og nåleskov, med artsrig

skovbundsvegetation.

Karakteristik

Ynglende skovfugle.

Dækning

Enkelte besøg 1993-95.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

Der er enkelte skovveje og stier.

Beskyttelsesbehov

Ekstensivering af skovdrift, bedre beskyttelse og

bevaring af skovens vådområder, hvoraf mange nu

er grøftede og drænede.

Litteratur

Laursen, Jørgen Terp 1986: Vind Skov og Borum

Stormose. Gejrfuglen 22, s. 66-111.

Bot. Lok. 21/65.

Oplysere

Christian A. Jensen, Per G. Henriksen.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 564500

UTM N: 6228410

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Lille Lappedykker 2

Hvepsevåge 0-1

Spurvehøg 0-1

Musvåge 0-1

Stor Flagspætte 0-2

Kærsanger 1

Spætmejse 1-5 2

Træløber 1-3

More magazines by this user
Similar magazines