Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Bolmose og Hørslev Mose

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751380,751385

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V2

Beskrivelse

To mindre moser i Lyngbygård Ådal, med

vandfyldte tørvegrave, pilkrat, rørskov omgivet af

græssede og ugræssede enge og marker.

Karakteristik

Ynglende vandfugle.

Dækning

Ufuldstændig; yderligere oplysninger ønskes.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

Moserne er uden offentlig adgangsmuligheder.

Beskyttelsesbehov

Yderligere tilgroning bør forhindres. Vandstanden

bør sikres - moserne lider muligvis under udtørring

pga. dræning på de omliggende arealer.

Oplysere

Jørgen Terp Laursen, lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y3

UTM E: 561160

UTM N: 6226300

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

Bolmose (751380)

1995

Rødrygget Tornskade 1

Hørslev Mose (751385)

1993 1995

Rørhøg 1

Vibe 1

Hættemåge 1

Gråkrage 1

More magazines by this user
Similar magazines