Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Kalø Slotsruin og enge

Ynglefugle, antal par

1970 1980 1993 1994 1996

Knopsvane 1 0-1

Gravand 2 1-2

Gråand 1-2 0-1

Toppet Skallesluger 2-3 0-2 0-1

Hvepsevåge 1

Spurvehøg 1

Musvåge 3

Strandskade 1 1 0-2 1

Stor Præstekrave 2-3 1

Vibe 5

Dobbeltbekkasin 1-2

Rødben 6-7 2 0-1

Hættemåge 250 65

Fjordterne 2

Huldue 1

Gøg 0-1

Sanglærke 1-5

Engpiber 1 4 1

Kærsanger 1

Allike 3

Rastefugle, årligt maksimum

1970 1980 1993 1994 1995

Skarv 30 157 30 2

Knopsvane 13 25 10

Gråand 1 110 395 30

Troldand 80 2

Ederfugl 200 500 30

Hvinand 1 200 253 137 55

Toppet Skallesluger 1 10 28 8

Stor Skallesluger 4 14

Strandskade 34 35 4

Stor Præstekrave 11

Hjejle 155

Vibe 80 9

Almindelig Ryle 1 50 75 200

Stor Regnspove 125

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines