Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Åby Eng og Eskelund

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751402 m.fl.

Lokalitetstype: Å, skov

Klassifikation: V1

Beskrivelse

Den 5-10 m brede Århus Å løber her omgivet af

pilekrat, afsnørede vandfyldte åslyngninger og

ugræssede enge. Åby Eng er et tidligere

engområde, der efter at være anvendt som

losseplads siden 1950'erne nu henligger som grønt

område med krat og skov. Desuden findes her en

genbrugsplads samt forskellige bygninger

tilhørende Århus Kommune.

Karakteristik

Ynglende vandfugle og pungmejse.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv færdsel på Brabrand-stien, som løber

gennem området; ekstensiv udenfor stien.

Ekskursionsmål

Det meste af området kan beskues fra Brabrandstien.

Litteratur

Se under Brabrand Sø (lok. nr. 751500).

Oplysere

Peter Hjeds, Allan Janniche m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Århus Kommune

Dækning: Y3

UTM E: 572730

UTM N: 6222630

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

Århus Å fra Brabrand Sø til tre broer (751402)

1993 1994 1995

Toppet Lappedykker 1

Gråand 4-5

Grønbenet Rørhøne 6-7

Blishøne 2-3

Pungmejse 1 1

Åby Eng (751403)

1994 1995

Lille Lappedykker 1

Vibe 1

Pungmejse 1

Husskade 2

Århus Å - nedstrøms tre broer (751404) &

Eskelund (751520)

Ingen data.

More magazines by this user
Similar magazines