Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Fuglekær

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751480

Lokalitetstype: Mose

Klassifikation: V2

Beskrivelse

Mose under tilgroning.

Karakteristik

Visse år ynglende rørhøg.

Dækning

Ynglefugletælling 1993; herudover sporadisk.

Beskyttelser

NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv jagt.

Ekskursionsmål

Mosen kan overskues (på afstand) fra offentlige

veje.

Beskyttelsesbehov

Tilgroningen bør stoppes.

Oplysere

Johnny Kahlert.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 567370

UTM N: 6219780

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1996

Lille Lappedykker 1

Gråand 2

Rørhøg 1

Agerhøne 3

Grønbenet Rørhøne 3

Blishøne 4

Engpiber 0-1

Nattergal 2

More magazines by this user
Similar magazines