Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Brabrand Sø

Ekskursionsmål

Lettilgængeligt område. Det meste af søen kan

overskues fra stien. Gode udsigtspunkter fra Dødeåbroen,

Søskoven, Søskovvej vest for søen og ved

rostadion. To udsigts-/fugletårne ved Stavtrup

(sydsiden) og Sølyst (nordsiden).

Naturcenter på Sølyst, hvor naturvejledere

arrangerer ture m.m. for skoleklasser m.fl.

Beskyttelsesbehov

Græsning af engarealer skal sikres uden gravning af

grøfter. Sammenfaldende grøfter på engene bør

ikke oprenses. Der bør etableres årlig rørhøst på

50% af arealerne. Der bør findes en løsning på

problemet med løse hunde.

Litteratur

Bot. Lok. 21/72-1 m.fl.

Bøgeskov, Torben & Birgit Skovgaard 1988:

Brabrand Sø, Århus Ådal. Natur i Århus. Århus

Kommunes Naturformidling.

Delphin, P. et al. 1984; Brabrand Sø og Århus Å -

et forslag til restaurering og pleje. Vandarealerne.

BÅJF, DN, DOF, ØBF & Århus Kommune.

Ettrup, Henning et al. 1984: Brabrand Sø og Århus

Å - et forslag til restaurering og pleje. Engene.

BÅJF, DN, DOF, ØBF og Århus Kommune.

Højager S. 1994; Østjyske Fugletårne 5; Brabrand

Sø, nord. Gejrfuglen 30, s. 119.

Janniche A. 1987: Restaurering af Brabrand Sø,

delrapport nr. 4; Restaureringens betydning for

fuglelivet. Århus Kommune & Århus amt, 99 sider.

© Dansk Ornitologisk Forening

Janniche, Allan 1988: Overvågning af

fuglebestandene i Brabrand Sø 1988. Rapport til

Århus Kommune udarbejdet af Ornis Consult.

Janniche, Allan 1989: Ynglende vandfugle i

Brabrand Sø 1989, Søravnen 17 (4) s. 4-8.

Janniche, Allan 1990: Ynglende vandfugle i

Brabrand Sø 1989 (II), Søravnen 18 (1) s. 4-7.

Janniche, Allan 1994: Ynglende fugle ved Brabrand

Sø 1992. Søravnen nr. 1/94 s. 13-25.

Kahlert, J. & K. Nietscke 1993: Fuglene ved

Brabrand Sø 1990 og 1991. Søravnen nr. 1/93 s. 4-

11 og nr. 2/93.

Optællere

Allan Janniche, Ole Jensen, Carsten Høeg m.fl.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines