Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Brabrand Sø

Rastefugle, årligt maksimum

Brabrand Sø (751500)

1970 1980 1993 1994 1995

Lille Lappedykker 15 16 14

Toppet Lappedykker 169 109 126

Sorthalset Lappedykker 25 24 29

Skarv 31 11 26

Fiskehejre 35 24 19 30

Knopsvane 15 8 11 31

Pibesvane 1

Sangsvane 60 15 37 38 61

Grågås 4 7 39

Canadagås 12 18

Gravand 13 29 36

Pibeand 7 39 85

Krikand 85 55 126 184

Gråand 250 250 330 766

Spidsand 2 3 13

Skeand 19 19 34

Taffeland 20 45 50 100 82

Troldand 60 120 250 130

Hvinand 1 20 3 2 23

Stor Skallesluger 120 60 320 80 40

Rød Glente 1

Havørn 1

Blå Kærhøg 1 1 1

Fiskeørn 1 1 1

Vandrefalk 1 1

Grønbenet Rørhøne 35 9 60

Blishøne 130 550 202 175 473

Vibe 100 350 220 16 277

Temmincksryle 15 15 6 5

Almindelig Ryle 20 1 1

Brushane 70 4 42 80

Enkeltbekkasin 10 1 1 1

Dobbeltbekkasin 170 140 47 14 32

Stor Regnspove 100 12 24 1

Sortklire 7 2 1 5

Rødben 30 1 3

Hvidklire 5 2 11 8

Svaleklire 7 1 3 5

Tinksmed 40 11 26 80

Mudderklire 70 2 27 14

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines