Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Constantinsborg Skov

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751540

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S2

Beskrivelse

Ekstensivt drevet hovedsagelig løvskov, ca. 75 ha.

Karakteristik

Ynglende skovfugle.

Dækning

Ynglefugletælling 1993-94.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Beskyttelsesbehov

Ekstensivering af skovdrift. Større hensyn til

redetræer.

Litteratur

Bot. Lok. 21/95-1.

Oplysere

Peter Hjeds.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 566680

UTM N: 6222080

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1993 1994

Spurvehøg 1

Musvåge 1 1

Tårnfalk 1

Agerhøne 0-1

Huldue 1

Skovhornugle 0-1

Stor Flagspætte 0-2 1-3

Spætmejse 1-2 2

Dompap 1

More magazines by this user
Similar magazines