Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Storskov ved Brabrand Sø

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751545

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S2

Beskrivelse

Blandskov domineret af nåletræer (60-75%). Et par

mindre sumpområder. Store bøge- og

egebevoksninger er fældet de sidste 2-3 år.

Nyplantninger er alle med nåletræer.

Karakteristik

Fiskehejre-koloni, etableret i 1986. Ynglende

musvåge, spurvehøg, huldue og ravn

(genindvandret 1990). Rågekoloni (etableret 1990).

Om vinteren overnatter op til 2000 ringduer.

Kragefugle-overnatningsplads.

Dækning

En årlig optælling af fiskehejre- og rågereder.

Herudover sporadiske oplysninger.

Beskyttelser

NBL's skovbyggelinier.

Erhvervsudnyttelse

Skovbrug.

Rekreativ udnyttelse

Meget lidt jagt; ekstensiv færdsel.

Ekskursionsmål

Skoven lettilgængelig ad skovveje fra Storskovvej.

Beskyttelsesbehov

Bøgebevoksningerne med hejrekolonien bør

bevares, tilsvarende gælder ravnereden.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Constantinsborg Gods og private.

Dækning: Y2

UTM E: 568420

UTM N: 6222290

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Oplysere

Allan Janniche.

Ynglefugle, antal par

1993 1994 1995

Fiskehejre 16 18 23

Spurvehøg 1 1

Musvåge 2-3 1 1

Huldue 2-3 1-3 1

Natugle 0-1 0-1

Skovhornugle 1

Stor Flagspætte 3 3-5

Spætmejse 2-4 1-4

Træløber 1 0-1

Råge 4 11

Ravn 1 1 1

Kernebider 0-1

More magazines by this user
Similar magazines