Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Årslev Enge

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751550

Lokalitetstype: Eng, ager

Klassifikation: V4

Beskrivelse

Græssede og ugræssede enge og agerland i Århus

Ådal. Desuden flere mindre kær, grøfter og krat. I

den østlige del af området, langs Søskovvej, er der

sidst i 80'erne anlagt en række slambede, hvori

oppumpet slam fra Brabrand Sø er anbragt.

Slambedene henligger i dag som pilekrat.

Karakteristik

Ynglende agerlands- og sumpfugle.

Dækning

Ynglefugletælling 1993-94.

Beskyttelser

Delvis NBL's §3. Hele ådalen mellem Skibby i vest

og Søskovvej i øst, i alt 358 ha, er tillige fredet i

1983.

Erhvervsudnyttelse

Landbrug.

Rekreativ udnyttelse

Ekstensiv.

Ekskursionsmål

Dele af området kan overskues fra sti langs Århus

Å.

Beskyttelsesbehov

Århus Kommune og Århus Amt har udarbejdet et

forslag til naturgenopretning i området. Forslaget

indebærer, at Århus Å ledes ud over engene,

hvorved der vil dannes en stor, lavvandet sø i det

meste af området (“Årslev Engsø”). Projektet skal

efter planen gennemføres i løbet de kommende år.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Hovedsagelig Århus Kommune

Dækning: Y2

UTM E: 566900

UTM N: 6222850

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Litteratur

Se under Brabrand Sø (751500).

Oplysere

Peter Hjeds.

Ynglefugle, antal par

1993 1994

Gravand 1 0-1

Gråand 1 3

Musvåge 1 1

Tårnfalk 1 0-2

Agerhøne 1-2

Grønbenet Rørhøne 1

Vibe 7-11 9

Dobbeltbekkasin 0-1

Gøg 3

Stor Flagspætte 0-1

Nattergal 1 6-8

Rødstjert 1

Sivsanger 4 1

Kærsanger 3 14-16

Rørsanger 3

More magazines by this user
Similar magazines