Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Lillering Skov

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751610

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S4

Beskrivelse

Hovedsagelig løvskov, ekstensivt drevet, med

særdeles artsrig underskov og urtevegetation. Hele

skoven er beliggende på en sydvendt skråning, som

ved foden går over i enge, kær og mose (Tåstrup

Mose, 751602). I skoven findes flere skovsumpe og

småmoser; nogle af disse er nu tilplantet med ask.

Skoven er kendt for en stor bestand af avnbøg. I alt

ca. 60 ha.

Karakteristik

Ynglende skovfugle.

Dækning

Ynglefugletælling 1993.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Ret intensiv færdsel til fods.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig; flere stier og markveje fra Lillering,

Tåstrup og Harlev fører ind i skoven.

Beskyttelsesbehov

Yderligere byudvidelse tæt på skoven fra Harlev og

Lillering bør afvises.

Litteratur

Se under Tåstrup Sø.

Bot. Lok. 21/70-1.

Oplysere

Mogens Hansen.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Privat

Dækning: Y2

UTM E: 560700

UTM N: 6222270

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

1980 1993

Spurvehøg 1

Musvåge 1

Agerhøne 2-5

Fasan 5-10

Ringdue 15-18

Natugle 1

Skovhornugle 1

Stor Flagspætte 3-4

Spætmejse 6-8

Skovskade 2-3

Gråkrage 6-8

Stær 2-6

Kernebider 1-2

Gulspurv 3-5

More magazines by this user
Similar magazines