Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Fløjstrup Skov

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751705 m.fl.

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Omkring 230 ha overvejende løvskov, hovedsagelig

bøg og eg. Flere partier med gammel, højstammet

bøg. I fugtige partier, bl.a. i den drænede

Skræddermose, findes askeskov. Ud mod kysten

findes busk- og urtebevoksede, op til 30 m høje

skrænter.

I skovens nordlige del, langs Giber Å, findes

græssede overdrev, med rekonstruktioner af

oldtidshuse (Moesgård Museum).

Karakteristik

Ynglende skovfugle, bl.a. ravn.

Dækning

Sporadiske oplysninger i 1993 og 94.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv i den nordlige del.

Ekskursionsmål

Lettilgængelig. Der er offentlig adgang i hele

skoven. Mange stier, en del afmærkede ruter.

Kommunevejen mellem Moesgård og Ajstrup

Strand går gennem skoven.

Litteratur

Bot. Lok. 21/76-10.

Pjece fra Århus Turistforening 1981: Fløjstrup

Skov. Fra Moesgård til Mariendal.

Oplysere

Ivan Zink-Nielsen m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Århus Kommune

Dækning: Y4

UTM E: 577900

UTM N: 6214600

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

Fløjstrup Skov (751705)

1970 1993 1994

Hvepsevåge 1

Duehøg 0-1 1

Musvåge 2 2

Tårnfalk 2

Grønspætte 1 1

Spætmejse 1

Træløber 4

Rødrygget Tornskade 1

Ravn 1 1 1

Skræddermose (751704)

Ingen data.

More magazines by this user
Similar magazines