Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Moesgård Have og Giber Å

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751707, 751752

Lokalitetstype: Skov, mose

Klassifikation: V3

Beskrivelse

Mindre skov omkring Giber Å mellem Fulden og

Skovmøllen, tillige med et mindre kærområde

under tilgroning samt ellesumpe.

Karakteristik

Ynglende bjergvipstjert.

Dækning

Sporadiske besøg.

Beskyttelser

Omfattet af Fulden-fredningen.

Rekreativ udnyttelse

Ret intensiv færdsel til fods i området.

Litteratur

Folder fra Dansk Vandrelaug: Holme Bjerge -

Giber Å.

Bot. Lok. 21/77-3.

Oplysere

Ivan Zink-Nielsen, lokalrapport.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Overvejende Århus Kommune

Dækning: Y3

UTM E: 576570

UTM N: 6215970

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Ynglefugle, antal par

Moesgård Have (751707)

1993

Musvåge 1

Spætmejse 1

Giber Å, Fulden til Skovmøllen (751752)

1994

Bjergvipstjert 1

More magazines by this user
Similar magazines