Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Torskov (Marselisborg Skov)

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751710

Lokalitetstype: Skov

Klassifikation: S1, V3

Beskrivelse

Torskov (Marselisborg Skov) omfatter skovparterne

Kirkeskov, Hestehave, Torskov m. Dyrehaven og

Fuglevrå. Skovene er overvejende løvskov på

kuperet bund, med bøg som dominerende træart. I

Torskov findes en indhegnet dyrepark med

vildsvin, sikahjorte og dådyr. I dyreparken findes

parkagtig, åben græsningsskov, med spredte store

træer. I kløften omkring Thors Mølle findes flere

opstemmede småsøer. Ud mod havet en op til ca.

20 m høj kystskrænt. Skovene er gennemskåret af

utallige stier og har sine steder nærmest karakter af

park. Dele af Kirkeskov og Hestehave er afspærret

pga. militære anlæg.

Karakteristik

Ynglende skovfugle, bl.a. huldue. Ynglende

troldand i søerne ved Thors Mølle.

Dækning

Ufuldstændige ynglefugletællinger 1993-95.

Erhvervsudnyttelse

Skovdrift.

Rekreativ udnyttelse

Intensiv færdsel af gående, løbende, ridende og

cyklende pga. den bynære beliggenhed.

Ekskursionsmål

Der er offentlig adgang overalt i skovene, undtagen

på de militære områder. Flere afmærkede stier og

ridestier.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Århus Kommune

Dækning: Y3

UTM E: 575840

UTM N: 6220180

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Beskyttelsesbehov

Lidt større hensyn i skovdriften til gamle træer,

vindfælder og redetræer kunne ønskes.

Litteratur

Bot. Lok. 21/76-1-3 & 6.

Folder fra Århus Kommunes Naturformidling.

Oplysere

Ivan Zink-Nielsen, Peter Lange, Carsten Høeg m.fl.

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines