Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Hørret Skov og Langballe Krat

Amt: Århus

Kommune: Århus

Lokalitetsnr: 751720 m.fl.

Lokalitetstype: Skov, eng

Klassifikation: S4

Beskrivelse

Ca. 85 ha løvskov på fugtig, stiv lerjord. I en fugtig

lavning i den centrale del af skoven findes den 4 ha

store Uller Eng (Hørret Eng), som er

overgangsrigkær, der anvendes til græsning. Flere

steder i skoven findes kildevæld.

Karakteristik

Ynglende skovfugle.

Dækning

Ufuldstændig ynglefugletælling i 1993.

Beskyttelser

Delvis omfattet af NBL's §3.

Erhvervsudnyttelse

Ekstensiv skovdrift.

Ekskursionsmål

Der er offentlig adgang til den kommunalt ejede

Hørret Skov.

Beskyttelsesbehov

Fortsat græsning af engene bør sikres.

Litteratur

Bot. Lok. 21/77-2.

Oplysere

Finn & Thorbjørn Herrik m.fl.

© Dansk Ornitologisk Forening

Ejer: Hovedsagelig Århus Kommune

Dækning: Y3

UTM E: 574570

UTM N: 6216380

Beskrivelse: Peter Lange 10/97

Tabel på næste side.

More magazines by this user
Similar magazines