Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

dof.dk

Århus amt - bind 3 - Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering

Hørret Skov og Langballe Krat

Ynglefugle, antal par

Hørret Skov (751720) og Uller Eng (751725)

1980 1993

Gravand 1 1

Krikand 0-1

Gråand 1

Hvepsevåge 0-1

Spurvehøg 0-1 1

Musvåge 1 1

Tårnfalk 0-1

Vandrikse 1

Grønbenet Rørhøne 2 2

Blishøne 2

Vibe 4-9

Dobbeltbekkasin 0-1

Skovsneppe 0-1

Natugle 1-2 1

Stor Flagspætte 3-4

Nattergal 1 3

Bynkefugl 1

Kærsanger 6-7

Spætmejse 3-4

Træløber 1

Gråkrage 8

Langballe Krat (751730)

Ingen data.

© Dansk Ornitologisk Forening

More magazines by this user
Similar magazines